Start

KONKURS „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

20 listopada rozstrzygnięto przedszkolny konkurs plastyczny pt. : "Moja mała Ojczyzna", który zorganizowano w ramach ogólnopolskiego projektu „Piękna nasza Polska cała”.

Konkurs przeznaczony był dla chętnych dzieci 3-6 - letnich z rodzicami. Celem konkursu natomiast było rozwijanie postaw patriotycznych oraz umacnianie więzi rodzinnych jak i szacunku do Ojczyzny.

Jury oceniło wszystkie siedem prac, a każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało atrakcyjną nagrodę:

I miejsce – Lena Woźniak

II miejsce - Julia Tereszkiewicz

III miejsce – Jakub Ignatow

wyróżnienie – Lena Pacanowska

wyróżnienie – Tatiana Pacanowska

wyróżnienie – Karolina Janowska

wyróżnienie – Daria Jadwisieńczak;

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Iza Klimorowska