Start

Spotkanie z GÓRNIKIEM w przedszkolu

Dzień 4 grudnia jest bardzo ważnym świętem dla górników i ich rodzin. Tego dnia obchodzona jest Barbórka w dniu św. Barbary z Nikomedii, była ona patronką dobrej śmierci i trudnej pracy.

Kult św. Barbary dla górników jest bardzo ważny. Wierzą, że sprawuje ona nad nimi opiekę oraz, że pomaga i ratuje ich w nagłych sytuacjach.

Z tej okazji również w naszym przedszkolu nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionego z przedszkolem od lat Górnika Pana Mirosława Łaszczuk, który w niezwykle ciekawy sposób opowiadał dzieciom o trudach codziennej górniczej pracy. Największym zainteresowaniem najmłodszych przedszkolaków cieszyły się przyniesione przez gościa atrybuty górnicze oraz słodki poczęstunek w postaci cukierków na zakończenie spotkania.

Iza Klimorowska