Start

Uczymy Dzieci Programować

Od początku roku szkolnego klasa 2a przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Uczymy Dzieci Programować”, którego organizatorem jest firma EduSense.

Głównym celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat. Wprowadzenie nauki programowania już od pierwszych klas szkoły podstawowej daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej, tworzenia czegoś dla dobra ogółu ale z poszanowaniem praw jednostki. Wykorzystujemy w czasie zajęć: matę do kodowania „Kodowanie na dywanie”, roboty Ozobot, aplikację tabletową Scratch Junior oraz tablicę interaktywną. Umiejętności programowania wplatamy w codzienne zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, ćwicząc lub utrwalając wiedzę i umiejętności z edukacji polonistycznej i matematycznej. Braliśmy udział w Dniu Kropki, Europejskim Tygodniu Kodowania, Godzinie Kodowania. Początki były dość trudne, mieliśmy tylko jednego pożyczonego Ozobota i matę do kodowania z kartonu. Dzięki współpracy z Miejsko-Gminną Komisją Alkoholową w Radkowie udało się zakupić 6 robotów, oryginalną matę, kolorowe kubeczki, specjalne flamastry. Staramy się chociaż 1 raz w tygodniu kodować lub programować. Mamy przy tym dużo radości, uczymy się poprzez zabawę, piszemy pierwsze programy w Scratch Junior. Obecnie piszemy naszą pierwszą grę w której utrwalamy tabliczkę mnożenia. W marcu w zajęciach uczestniczyła pani Joanna Rakowska – Sekretarz Gminy Radków. Mamy nadzieję cały czas rozwijać nasze umiejętności w programowaniu. Od 20 marca bierzemy udział w kolejnym wyzwaniu „Tydzień z technologią”.

wychowawca

Lucyna Uznańska -Skrzypczyk