Start

„BAJKOWE SPOTKANIA Z TOLERANCJĄ”

            Nauczycielki w naszym oddziale przedszkolnym dbają o to, aby nie izolować przedszkolaków, nie zamykać ich na świat, nie ukrywać lub nie ignorować istnienia „inności”. Dbają, by maluchy od najmłodszych lat były otwarte, ciekawe świata, by czuły, że „inny nie znaczy gorszy”.

Każdego dnia uczulają przedszkolaki na fakt, że ludzie często boją się tego, co nieznane, a to, co wydaje się obce - budzi brak zrozumienia i niechęć. Dlatego też tak istotne jest uczenie empatii – rozmawianie, uwrażliwianie dzieci na przykład na los osób niepełnosprawnych, by zaszczepić w nich doń szacunek, uczulać na ich codzienne zmagania z przeciwnościami losu, zaszczepić chęć niesienia bezinteresownej pomocy i wykluczyć pierwiastek niezdrowej ciekawości, która często towarzyszy pojawieniu się osoby niepełnosprawnej.

            Idealnym czasem na lekcję życzliwości było spotkanie przedszkolaków z oddziału przedszkola ze Ścinawki Średniej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych w Ścinawce Dolnej, którzy dnia 17.05.2019 r. wraz ze swoimi paniami odwiedzili przedszkolaki. Dzięki współpracy placówek na poziomie środowiska lokalnego oraz uprzejmości i zaangażowaniu organizatorów spotkania, dzieci przedszkolne miały okazję obejrzeć wspaniały występ muzyczny pt.: „Na zamku” w wykonaniu młodocianych aktorów koła tanecznego Szkoły Specjalnej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczno-rytmiczne jako rycerze oraz królewny przy towarzyszącej im aranżacji fragmentów utworów muzyki klasycznej. Młode talenty zostały nagrodzone gromkimi brawami przedszkolaków.

            Na zakończenie spotkania panie opiekunki uczniów niepełnosprawnych przygotowały konkurencje rycerskie, w których chętne dzieci z przedszkola brały udział. Mogły się sprawdzić min. w slalomie na koniu, slalomie z tarczą i jabłkiem, odbijaniu balonu mieczem czy zabawie z elem. rzutu do celu - „Obudź smoka”. Finałem spotkania był wspólny taniec rycerski, śpiew piosenek z repertuaru przedszkolnego w wykonaniu gospodarzy oraz wręczenie gościom pluszowych maskotek gromadzonych podczas akcji charytatywnej przez rodziców oraz przyjaciół przedszkola na jego terenie. Miłe panie opiekunki uczniów Szkoły Specjalnej otrzymały od dzieci pamiątkowe laurki.

            Nawiązana współpraca dała przedszkolakom daleko idące korzyści społeczne, oswoiła je z niepełnosprawnością, nauczyła tolerancji i akceptacji, ale przede wszystkim uświadomiła, że wiedzieć to zrozumieć, a zrozumieć to nie bać się inności.

Izabela Klimorowska