Start

"Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska"

Prace plastyczne naszych uczniów zgłoszone na konkurs plastyczny pt. "Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska" organizowany przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych.

Praca konkursowa to rysunek przedstawiający zwierzę chronione występujące na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska, format A4.

Wyniki zostaną ogłoszone 13 listopada 2019r.na stronie internetowej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych http://www.dzpk.pl/pl/konkursy-imprezy.html.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i reprezentowanie naszej szkoły.

Szkolny koordynator konkursu: Joanna Tereszkiewicz