Start

WYRÓŻNIENIE W DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE POETYCKO- PLASTYCZNYM DLA NASZEJ UCZENNICY!!

Wybrani uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Ścinawce Średniej, z klas VI-VII, pod kierunkiem pani Urszuli Pasiut, przystąpili do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich i plastycznych, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

     Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęły 102 prace od uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu województwa dolnośląskiego.
 Pracą konkursową był wiersz dotyczący przyrody jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzony jedną ilustracją formatu A4 wykonaną własnoręcznie. Tematyka pracy miała zwrócić uwagę na piękno przyrody, wartości kulturowe i krajobrazowe jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.

                 Laureaci dolnośląskiego konkursu poetycko-plastycznego
                           „Piękno przyrody parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

  I miejsce:  Zuzanna Uba – Szkoła Podstawowa nr 3, Góra
  II miejsce:  Zuzanna Bielecka  – Szkoła Podstawowa nr 97, Wrocław
III miejsce:  Paweł Szewczyk – Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Czarny Bór

Wyróżnienie:  Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ścinawka Średnia
Wyróżnienie:  Klaudia Miezio – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Raszówka
Wyróżnienie:  Martyna Główczyk – Szkoła Podstawowa nr 19, Legnica
Wyróżnienie:  Pola Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Raszówka
Wyróżnienie:  Łukasz Karpowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Wałbrzych

Magdalenie Koszyńskiej dziękujemy za udział w konkursie i godne reprezentowanie naszej szkoły, a ponadto gratulujemy niezwykłego talentu i umiejętności, życzymy też dalszych sukcesów na literackich ścieżkach.

Urszula Pasiut