Start

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO – LITERACKI „MATEMATYKA FRASZKĄ, WIERSZEM I LIMERYKIEM”

Nauczyciele matematyki zachęcają do udziału w ogólnopolskim konkursie Matematyczno – Literackim „Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem” organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów 4-8 SP.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczniem się matematyki.

Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną.

Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk,

rymowankę, fraszkę.

Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi.

Utwory ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu, walorów edukacyjnych, motywacyjnych, językowych i estetycznych.

Przykładowe utwory:

 

Przykład 1.

Decyzja

Zamierzam się uczyć, już zeszyt szykuję.

Trud pracy dołożę i... sukces notuje!

 

Przykład 2.

Licząc i ćwicząc soroban stosuję, matmę ogarniam, lepiej rachuję.

 

Utwory można oddawać do 20.12.2019 do nauczycieli matematyki.

Regulamin konkursu